Organi upravljanja

Svet šole
- predstavniki kolektiva: Martin Lavrič, Lidija Mavrin, Igor Meglič, Josip Hotko, Erik Šuler
- predstavniki staršev: Matjaž Tošaj, Vesna Jerbič Perko, Ana Tomič
- predstavniki ustanovitelja: Mojca Hribar Osmak, Metka Dobovšek Jerbič, Samo Mohorič


Svet staršev
- predstavniki: Melita Madžar, Katja Abram, Lucija Starc, Maja Javoršek, Boštjan Hribar, Petra B. Rogale, Lea Luzar Lunder, Polonca Bartol, Danijela Butkovič, Ana Tomič, Vesna Jerbič Perko, Jasmina Arko, Janja Arh Podkoritnik

Strokovni organi
v.d. ravnatelja: Bojan Oražem, prof.
učiteljski zbor, strokovni aktivi

Strokovni aktivi in vodje aktivov
Strokovni aktiv pianistov – vodja Erik Šuler
Strokovni aktiv pihal – vodja Nada Krajnčan Šušteršič
Strokovni aktiv godal – vodja Neža Sečnik
Strokovni aktiv trobil in tolkal – vodja Halid Tubeishat
Strokovni aktiv kitare – vodja Igor Meglič
Strokovni aktiv harmonike – vodja Josip Hotko
Strokovni aktiv predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in plesa – vodja Bojan Oražem
Strokovni aktiv petja – vodja Dejan Heraković

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)