Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       organi upravljanja

            

 svet šole
predstavniki kolektiva:

Martin Lavrič- predsednik, Lidija Mavrin, Igor Meglič, Danica Kavrakova Žganjar, Halid Tubeishat

 
predstavniki staršev: Saša Delač, Alenka Jelenovič, Nikolina Pleše
predstavniki ustanovitelja:  Miran Loparec, Sašo Križman, Zlatica Arko


 svet staršev
predstavniki

Metka Dobovšek, Danijela Simeunović, Muhamed Delič, Ana Tomič, Nikolina Pleše, Iztok Križ, Janez Bartol, Mojca Masterl Štefanič, Nataša Mikulič Ivanc, Tatjana Zdešar, Matjaž Tošaj, Tina Južnič

 

 

 

 strokovni organi ravnatelj
učiteljski zbor, strokovni aktivi Jože Rajk, prof.

 strokovni aktivi vodje aktivov
Strokovni aktiv pianistov Erik Šuler
Strokovni aktiv pihal Nada Krajnčan Šušteršič
Strokovni aktiv trobil in tolkal Halid Tubeishat
Strokovni aktiv godal Katja Morel
Strokovni aktiv kitare Igor Meglič
Strokovni aktiv harmonike Josip Hotko
Strokovni aktiv predšolske glasbene vzgoje, plesa in nauka o glasbi Bojan Oražem
Strokovni aktiv petja Dejan Heraković

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera