Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       Hišni red

 

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole Ur. list RS; 44/2001 (v nadaljevanju »pravilnika«), ima Glasbena šola Kočevje sprejet Hišni red, ki ga je ravnatelj sprejel 5. 2. 2015. Hišni red je razobešen v avli šole in oglasni deski zbornice ter objavljen v publikaciji šole in spletni strani šole.

Učitelji in učenci naj redno in pravočasno prihajajo k pouku in drugim dejavnostim.

V šolske copate se učenci preobujejo v garderobi v pritličju, ko pa tam zmanjka prostora pa lahko tudi v I. nadstropju pred učilnico št. 13. V prostore, ki so obloženi s parketom je za učence vstop dovoljen samo v copatih. Jakne, plašče ali jopice učenci odložijo na obešalnike pred učilnico ali v učilnico v kateri imajo pouk. Učenci baleta se preoblečejo v garderobi za ples v I. nadstropju.

Med poukom lahko učenci zapustijo učilnico le z dovoljenjem učitelja. Zadrževanje po hodnikih in motenje pedagoškega dela v času pouka ni dovoljeno.

Za red in varnost v času pouka in dejavnosti odgovarjajo učitelji.

Glasbena šola Kočevje je v času pouka odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00. Za potrebe izvajanja vaj gostujočih društev se lahko koristijo učilnice številka 3, 4, 5 ter pisarniški prostori Pihalnega orkestra Kočevje 1927 tudi po 20.30 uri, vendar največ do 23.00. Po tej uri mora biti šola zaklenjena in vklopljen alarm. Za to so odgovorni vodje društev.

Dolžnost učencev je, da skrbijo za svoje zdravje in varnost, zato naj se pred poukom ne podijo, spotikajo in prerivajo. V šoli in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drugih drog.

V šolo je strogo prepovedano prinašanje nevarnih predmetov in pirotehničnih sredstev.

Učenci naj ne nosijo v šolo dragocenosti in večjih vsot denarja. V primeru kraje šola ne prevzema odgovornosti. Namerno povzročeno škodo v šoli in na šolskih površinah poravnava povzročitelj oziroma njegovi starši. Najdene predmete oddajo učenci v tajništvo, kjer bodo dobili tudi najdene predmete, pozabljena oblačila in obutev.

Vsak učenec zapusti po končanem pouku svoj delovni prostor urejen in čist. Za celotno urejenost učilnice odgovarja učitelj, ki po končanem pouku zaklene učilnico.

Obveščanje učencev poteka preko oglasnih desk zunaj in v 1. nadstropju, preko učiteljev in na spletni strani šole www.gs-kocevje.si. Nujni telefonski klici se lahko opravijo v tajništvu šole.

Med poukom naj bodo mobilni telefoni izključeni.

Ravnatelj Glasbene šole Kočevje

Jože Rajk

 

ŽELIMO VAM, DA BI SE V ŠOLI DOBRO POČUTILI. K TEMU BOSTE VELIKO PRISPEVALI TUDI SAMI S SVOJIM PRIMERNIM VEDENJEM IN UPOŠTEVANJEM HIŠNEGA REDA.

 

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera