Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       denarni prispevki
 

Vpisnina (enkratni znesek): 15 € se plača ob vsakem začetku novega šolskega leta, prav tako morajo učenci ob vpisu v novo šolsko leto ponovno izpolniti in pravočasno oddati vpisni list. Šolnina za šolsko leto 2013/2014 je plačljiva v desetih enakih mesečnih obrokih (ne glede na odsotnost učenca) in za posamezne izobraževalne programe letno znaša od 1. 10. 2012:
 

inštrument 230,00 €
samo nauk o glasbi 100,00 €
balet 230,00 €
izposoja inštrumenta 10,00 € /mesec
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 150,00 €
komorna igra (za učence, ki ne obiskujejo inštrumenta) 70,00 €
ljubiteljski program 30 min. za učence stare do 19 let 420,00 €
ljubiteljski program 30 min. za učence starejše do 19 let 450,00 €
ljubiteljski program za skupine - inštrumenti 200,00 €
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence starejše od 19 let 650,00 €
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence mlajše od 19 let 620,00 €
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence starejše od 19 let 860,00 €
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence mlajše od 19 let 830,00 €

Za družine, ki imajo v Glasbeno šolo Kočevje vpisanih več otrok, se od 1. 9. 2010 zniža letna šolnina za vsakega naslednjega otroka:
  • za drugega otroka za 50,00 EUR,
  • za tretjega otroka za 100,00 EUR,
  • četrti in vsak naslednji otrok ne plača šolnine in vpisnine.

 

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera