Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       pravice in dolžnosti učencev


ŠOLA UČENCEM ZAGOTAVLJA:

 • Obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela.
 • Razvijanje njihovih sposobnosti.
 • Pridobivanje sodobnega in kakovostnega znanja.
 • Upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti
 • Prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno tekmovanje v znanju.
 • Dodatni pouk za zelo nadarjene učence, ki se želijo seznaniti z obsežnim in zahtevnih programom.
 • Pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja.
 • Pomoč, kadar jo potrebujejo.
 • Varovanje osebnih podatkov v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
 • Na glasbena tekmovanja lahko glasbena šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
 • Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi in drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.

DOLŽNOSTI UČENCA SO:

 • Učenec mora redno in pravočasno obiskovati pouk, vaje in nastope.
 • Učenec mora upoštevati šolski red.
 • Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.
 • Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo.
 • Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec. O izpisu odloča ravnatelj šole.
 • Za učence, ki so razporejeni v orkestre in stalne komorne skupine, je prisotnost na vajah le-teh obvezna.
 • Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti (reden pouk, nastopanje, plačevanje prispevkov) je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
 • Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.


ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

Šola poskrbi za varnost učencev z zagotavljanjem prostorov, kjer se izvaja pouk, učil, opreme in naprav, v lasti glasbene šole, da so v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera