Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       šolski koledar za glasbene šole za šolsko leto 2016 / 2017

Na podlagi 16. člena Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. 1. RS, št. 44/01) izdaja minister za šolstvo in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov, tekmovanj ter datumih razdelitve spričeval.


 

 
1. september 2016 ZAČETEK POUKA
12. do 15. september 2016 LETNI IZPITI - JESENSKI ROK
31. oktober 2016 DAN REFORMACIJE
1. november 2016 DAN SPOMINA NA MRTVE
31. oktober do 
4. november 2016
JESENSKE POČITNICE
25. december 2016 BOŽIČ
26. december 2016 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. december 2016 do 
1. januar 2017
NOVOLETNE POČITNICE
1. januar 2017 januar NOVO LETO
20. do 30. januar 2017 LETNI IZPITI - ZIMSKI ROK
31. januar 2017 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
8. februar 2017 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
10. in 11. februar 2017 INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
20. do 24. februar 2017 
 
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
27. februar 
do 3. marec 2017
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL.
17. april 2017 VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april 2017 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. april do 2. maj 2017 PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. maj 2017 PRAZNIK DELA
3. do 15. maj 2017 OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2017/18
16. do 19. maj 2017 LETNI IZPITI - MAJSKI ROK ZA UČENCE ZAKLJUČNIH RAZREDOV OŠ IN SŠ
22. do 30. maj 2017 SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS
1. do 9. junij 2017 VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
12. do 20. junij 2017 LETNI IZPITI - JUNIJSKI ROK
20. do 23. junij 2017 VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
23. junij 2017 ZAKLJUČEK POUKA - RAZDELITEV SPRIČEVAL
20. do 30. junij 2017 POPRAVNI IZPITI
21. do 25. avgust 2017 SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS - NAKNADNI ROK
21. do 30. avgust 2017 POPRAVNI IZPITI
21. do 31. avgust 2017 LETNI IZPITI - JESENSKI ROK
28. do 31. avgust 2017 VPIS UČENCEV - NAKNADNI ROK

 

Po pooblastilu 
Dr. Andreja BARLE LAKOTA 
Državna sekretarka

Dr. Maja Makovec Brenčič
Ministrica


 

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera